A KMDFKSZ nyilatkozata az oktatási törvény módosításával kapcsolatban


A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ) egyik fontos elkötelezettsége, hogy kiálljon a nemzeti kisebbségek érdekeiért, különös tekintettel a felsőoktatásban tanuló magyar diákok jogaiért és érdekeiért. A KMDFKSZ sajnálattal értesült az új oktatási reform elfogadásáról, amely nagyban korlátozza a nemzeti kisebbség anyanyelvén való oktatását.

 

Minden embernek jogában áll saját anyanyelvén tanulni, (Ukrajna Alkotmánya 53. cikkelyének 5. részében a következő áll: „Azoknak az állampolgároknak, akik a nemzetiségi kisebbségekhez tartoznak, a törvény értelmében garantálva van az anyanyelven való oktatás vagy az anyanyelv elsajátításának joga az állami vagy az önkormányzati oktatási intézményekben…”), melyet a beterjesztett és elfogadott törvény nagymértékben korlátoz.
A törvény értelmében mind a középiskolai, mind a szakiskolai, mind pedig a felsőoktatási anyanyelven való tanulás lehetőségét megszüntetnék. Egy ilyen lépés végzetes lehet a kárpátaljai magyarság megmaradása szempontjából. Kárpátalja magyar ajkú fiataljai sok esetben azért is döntenek a szülőföldön maradás mellett, mert lehetőségük van az anyanyelven való továbbtanuláshoz.
A KMDFKSZ egyetértésben a többi tiltakozó kárpátaljai kisebbségi szervezettel arra kéri Ukrajna elnökét, ne hagyja jóvá a beterjesztett törvénytervezetet.


A KMDFKSZ elnöksége