A szervezetről

 

A KMDFKSZ nem keverendő össze egy hallgatói önkormányzattal. A szervezet sok olyan feladatot is ellát, amit más országokban vagy egyetemeken a HÖK, azonban a mi feladatkörünk, céljaink sokkal szélesebb körűek. A KMDFKSZ egy megyei szinten bejegyzett diák- és doktorandusz szervezet, nem lehet csupán a magyar karhoz vagy az egyetemhez kötni. Bizonyos anyagi problémák miatt a szervezet kénytelen volt felszámolni alapszervezeteit más kárpátaljai városokban. Bár székhelye Ungváron van, mégsem köthető csak ehhez az egy városhoz.

A szervezet 1998-ban alakult Lizanec Péter professzor kezdeményezésére. Egy évvel később a szervezet újraszerveződött, jogi alakot öltött. A KMDFKSZ hivatalos bejegyzése 1999. április 14-ére tehető. A szervezet vezetősége, tiszteletbeli elnöki címmel tüntette ki a professzort, ami csak egy kis csekélység a sok segítségért, amit tőle kaptunk és kapunk a mai napig.

 A KMDFKSz 2000. október 6-tól tagja az Összhang érdekegyeztető diákfórumának, amibe olyan szervezetek tartoznak, mint például a Diákhálózat. A szervezet tagja továbbá a Magyar Ifjúsági Konferenciának is, valamint ősztől a Juventus Soliditas határokon átívelő érdekvédő szervezettel is együttműködik majd.

A szervezet nem köthető egyetlen párthoz és formációhoz sem, nemzetpolitikai szempontból viszont kiállunk Magyarságunk mellett, amit az idén első ízben megrendezett zászlós felvonulásunk is kitűnően bizonyít, ahol a székely testvéreinkkel való szolidaritást is célul tűztük ki. A rendezvényt az egyre nehezedő politikai viszonyok között is meg fogjuk rendezni, kiállunk magyarságunkért, s ezáltal köszönetünket fejezzük ki a kárpátmedence más magyarlakta területeinek támogatásáért -  legyen szó akár anyagi vagy az ennél is fontosabb szellemi támogatásról.

 

A KMDFKSZ alapvető céljai és feladatai:

 Legfőbb feladatunk a kárpátaljai magyar diákok érdekeinek képviselete és védelme, a hazai fiatal értelmiség megszólítása és összehangolása.Célunk a magyar hallgatók és a fiatal kutatók segítése a tudás magas szintű elsajátításában, az erkölcsi és kultúrális értékek, valamint a szakmai elhivatottság tudatosításában; a fiatalok önmegvalósításának és sokoldalú fejlődésének elősegítése; a társadalmi kötelezettségek felismerésének és az aktív polgári szerepkör elismerésének szorgalmazása a magyarajkú ifjúság körében, továbbá az ukrán területen és a szomszédos országokban tevékenykedő ifjúsági szövetségekkel való szoros tudományos együttműködés, és nem utolsó sorban a nemzettudat megerősítése.

Fontos feladatink közé tartozik továbbá a humán- és természettudományok, ill. alkalmazott tudományágak területeit érintő tudományos-gyakorlati programok és kultúrális rendezvények megvalósítása; tudományos konferenciák, szimpóziumok, különböző képzések, tanfolyamok szervezése; lehetőség teremtése a fiatal kutatók tudományos munkáinak saját szakfolyóiratban való publikálására; olyan tudományos együttműködés koordinálása és megvalósítása, amely Ukrajna és Magyarország, valamint más szomszédos országokkal való szakmai kapcsolatok bővítését szorgalmazza; a civilség eszményinek elmélyítése szülőföldünkön, szoros együttműködés más kárpátaljai civil szervezetekkel és más szövetségekkel, sportolási lehetõségek biztosítása, kultúrális és szórakoztató programok szervezése.

A 15 év alatt kialakult egy állandó programkör, amit minden éven új programokkal bővítünk. Az elmúlt év során sikerült elérnünk, hogy minden második héten sor kerül egy általunk szervezett eseményre. Ezeknek mindegyike nyitott akármelyik magyar diák számára. Terveink szerint a következő évben ezeknek a programoknak a számát a duplájára fogjuk növelni, tehát az, aki nyomon követ minket, garantáltan minden héten számíthat legalább egy programra a KMDFKSZ szervezésében, legyen szó akár tudományról, közéletről vagy szórakozásról.

 

Kárpátalján mindig problémát jelentett a magyarság teljesfokú tudományos érvényesülése, amelynek legfőbb oka a nyelvi korlátokban keresendő. Nem képez kivételt ezalól a vidék magyarajkú ifjúsága sem. A fiatal értelmiségiek ennek következtében rengeteg lehetőségtől esnek el, így például tudományos munkásságuk publikálásától is. Sikerült elindítanunk a Scientia Denique (Tudomány dióhéjban) tudományos publikációs kötetet, amelyből eddig már 4 szám jelent meg. A szerkesztőségünk címére folyamatosan beérkező levelekben egyre több fiatal kutató fejezi ki publikálás iránti igényét. A kötet legutóbbi számába az egy hónapos beküldési időszak alatt 30 írás érkezett be, amelyből 20 cikk felelt meg a publikációs felhívásunkban foglaltaknak. Ezen kívül a diákköri konfenciákon bemutatott előadások publikálására is lehetőséget biztosítunk.

A szervezetbe csak a közgyűlések alkalmával lehet belépni azoknak, akik rendelkeznek hallgatói jogviszonnyal. Ezt a közgyűlést minden év októberében, a gólyatábor előtt tartjuk.

Szervezetünk tagjai előnyt élveznek a jutalomkirándulásokon, és kedvezményesen vásárolhatnak jegyet az esetleges fizetős rendezvényekre. Próbálunk elfogadtatni egy kedvezményprogramot is a tagjaink számára, de a tárgyalások még csak az év elején kezdődtek. A diákszervezeti tagság előnyt jelenthet a felvételizők számára a továbbtanulás esetében, valamint és részképzésen való részvételi szándék benyújtásakor. Szervezetünk regdelkezik az EVS (European Voluntary Service) küldéshez szükséges akkreditációval is, így a szevezet tagjai részt vehetnek ebben a programban is.

A KMDFKSZ jó kapcsolatot ápol a kárpátmedence más egyetemeinek hallgatói szervezeteivel és önkormányzataival,  amelyekkel igyekszünk közös programokat szervezni, csakhogy anyagi okok miatt ezeket nehéz megvalósítani, és megvalósítás esetén is csak nagyon kevés résztvevő számára tudjuk biztosítani az ellátást. Azonban lehetőségeink folyamatosan bővülnek, és remélhetőleg ismét sikerül majd megrendeznünk a kölföldi magyar diákok által igen kedvelt nyári egyetemünket, valamint új programokat indítanunk a határokon átívelő együttműködések keretein belül.

Úgy döntöttünk, hogy 15 év után itt az ideje visszanéznünk és összegeznünk az eddigi munkánkat, aminek érdekében egy emlékkiadványt készítünk, valamint megújulást hirdettünk, felmérjük, milyen új pogromokra van igény, és mi az, amin tagjaink változtatnának.