Scientia Denique

   

    A Scientia Denique tudományos publikációs kötet elindítása egyértelműen szervezetünk pozitív kezdeményezései közé sorolható. Mindezidáig ugyanis kevés lehetőség adódott a kárpátaljai fiatal, magyar ajkú értelmiség számára, hogy felmutassák tudományos munkásságuk eredményeit. Az első kötetbe közel 25 cikk került, 18 a másodikba, 22 a harmadikba és 20 a negyedikbe. A lektorok véleménye szerint a benyújtott munkák minőségesek, némelyek igazán kiemelkedő szakmai eredményeket mutatnak be.

   Az eddigiek során kiderült, hogy a publikációs kötetre nagy igény van. Ezért fogadtuk nagy megelégedéssel, hogy a Bethtlen Gábor Alap jóvoltából lehetőséget kaptunk a Scientia Denique 5. és 6. kötetének meghirdetésére.

   Az 5. kötetbe viszonylag hamar (másfél hónap alatt) összegyűlt az a cikkmennyiség, amelynek nyomdai költségeit a rendelkezésre álló anyagi forrásainkból fedezni tudtuk. Végül 24 tudományos írás jelenhetett meg. Még mindig jellemző, hogy a humántudományok területéről érkezik több tanulmány (történelem, magyar nyelv és irodalom), azonban pozitívum, hogy a természet- és reáltudományok berkeiből is egyre többen kapnak kedvet — a Scientia Denique színrelépésével — a publikáláshoz. A kötet megjelenését övező növekedő érdeklődést bizonyítja az is, hogy a sajtóban is kiemelt figyelmet kapott. A csatolt mellékletben pontos kimutatások láthatóak az eddigi eredményekről.

   Számunkra örömteli tény, hogy a 6. kötetbe kétszeres túljelentkezést könyvelhettünk el. Ugyanakkor emiatt a szerkesztési munkálatok is több időt vesznek igénybe. A kiadáshoz szükséges összeget már átutaltuk a nyomda számlájára. Egyelőre a borítótervek előkészítésével foglalkoznak a nyomda szakemberei. A Scientia Denique mostanra nyerte el véglegesnek tekinthető arculatát, ami a külalakot és a formai megjelenést illeti.

   A 6. kötetbe 40 publikálni vágyó diák és fiatal kutató jelentkezett. Még a szakmai rostálást követően is a megjelenésre alkalmasnak ítélt cikkek mennyisége meghaladja az általunk finanszírozható kötet terjedelmét. A jelentkezések ilyen mértékű emelkedése is mutatja, hogy igény volna egy bővebb, vagy többrészes kötet megjelentetésére. A helyi sajátsosságok miatt a kárpátaljai fiatal kutatók számára különösen fontos a cikkek papíralapú megjelenése.

   Tapasztalatainkat figyelembe véve szükségét látnánk egy, a tudományos cikkírásról szóló képzés lebonyolításának is. 

Reméljük, ezen kezdeményezéseinkkel sikerül emelnünk a kárpátaljai fiatal magyar értelmiség tudományos potenciálját, népszerűsítetünk a tudományos munkásságot és újabb tanulmányok megírására sarkallnunk az egyetemi hallgatókat.

Az eddig megjelent köteteket az alábbiakban olvashatja: